JBL ARTEMIO FLUID 50ML

99 kr

Flytande foder för artemianauplier

JBL ArtemioFluid är ett flytande foder som består av ultrafint homogeniserad fytoplankton och andra livsviktiga näringsämnen för odling av artemianauplier.

Bruksanvisning: Artemianauplier börjar äta först på sin tredje levnadsdag. Börja därför att tillsätta JBL ArtemioFluid på tredje dagen efter kläckning. Skaka flaskan väl före användning. Häll långsamt så många droppar i odlingsbehållaren tills det syns en mycket lätt grönaktig grumling. För att garantera god vattenkvalitet i odlingsbehållaren ska du inte mata igen förren vattnet ser helt klart ut.

För uppodling av artemianauplier  till fullvuxna saltkräftor rekommenderas en vattenvolym på minst 10 liter. Denna mängd vatten kräver en tillsats av ca 300 g salt, t.ex. JBL ArtemioSal. Luftning med en utströmmarsten ger måttfull vattenrörelse som håller fodret svävande och därmed tillgängligt för små kräftor.

Helfoder. Konserverat med EEG-tillåtna tillsatsämnen. Förvaras svalt.