JBL ARTEMIO MIX 200ML

149 kr

Artemia färdigblandning med doseringssked.

JBL ArtemioMix är en färdigblandning för lätt och behovsanpassad framställning av professionellt levandefoder för uppodling av fiskyngel. Blandningen består av artemiaägg och ett specialsalt. Specialsaltet innehåller mikroalger som "barnmat" och ett buffertsystem som upprätthåller det optimala pH-värdet.

Bruksanvisning: Tillsätt 3 strukna doseringsskedar JBL ArtemioMix till 0,5 l kranvatten och genomlufta kraftigt i ett odlings-set för artemia (JBL Artemio) eller en transparent flaska. Efter 24-36 timmar har artemiaäggen kläckts till nauplier. Allt efter vad nauplierna ska användas till kan de nu avskiljas med en sil och utfodras till fiskyngel eller odlas upp till fullvuxna kräftor i ett akvarium.

Innehåller: 230 g för ca 14 satser á 0,5 l Specialfoder.