Peckstone Mineral Eco 10kg

179 kr

Främst för äggläggande höns.

• Förbättrar benstruktur och fjäderdräkt.
• Lugnar fågeln och minskar stress.
• Godkänd för ekologisk produktion.

Att ha en picksten ger en mängd positiva effekter för djuren. För det första så uppmuntras deras naturliga beteenden. Innehållet av viktiga salter och mineraler bidrar till en hälsosam metabolism. Även benstruktur och fjäderdräkt förbättras. Med en picksten förebyggs problematiska beteenden som fjäderhackning och kannibalism. För värphöns och större fåglar gör så här: lyft ur stenen ur baljan. Vänd sedan baljan upp och ned och placera stenen ovanpå.