Gräsgödsel Mossa 10kg

259 kr

Gödlar gräsmattan samtidigt som den tar bort mossa.

Sammansättningen med svavel gör att gräset trivs, men inte mossan.