GrönTrädgård Eco 10 kg

249 kr

GrönTrädgård Eco

Kravgodkänt allroundgödsel för gräs och växter

  • Ekologiskt allroundgödsel för gräsmatta, rabatter, odlingar, häckar, buskar etc.
  • NPK 9-3-4 som stärker gräs och växter
  • Innehåller värdefulla mikronäringsämnen
  • Idealiskt sommar- och höstgödsel
  • Långtidsverkande

GrönTrädgård Eco

GrönTrädgård Eco är ett kravgodkänt organiskt baserat allroundgödsel som har samma positiva effekt på gräsmattan, som på övriga växter i trädgården, som i grönsakslandet. GrönTrädgård Eco är långtidsverkande tack vare den organiska basen som gör att näringen utsöndras långsamt och därmed ger gräs, växter och grödor rätt mängd NPK (kväve, fosfor, kalium) under sin tillväxt. Trädgården blir härligt grön och fin med enkel omvårdnad. Gräs och växter håller sig friska och starka för att klara av såväl slitage som vinter. Till skillnad från konstgödsel innehåller GrönTrädgård Eco värdefulla mikronäringsämnen (se produktblad).

Gör så här

Första gödslingen bör ske först när utomhustemperaturen når 8-9°C och gräs och växter har börjat växa. Sprid ut GrönTrädgård Eco på den plats du önskar gödsla. Bäst resultat uppnås genom att gödsla minst tre gånger under växtsäsongen enligt gödselschemat nedan.

Gödsla gräsmattan: Sprid ut GrönTrädgård Eco, förslagsvis med en spridarvagn. Eftervattna för bästa resultat. Redan inom någon vecka börjar behandlingen med GrönTrädgård Eco att ge tydliga resultat. Tips! Har du mossa i gräsmattan rekommenderas gödslet Greenkeeping Gräsgödsel Mossa.
Gödsla andra växter i trädgården: Sprid ut GrönTrädgård Eco på den plats du önskar gödsla, när växten är i god tillväxt under våren. Eftervattna för bästa resultat. Tips! Vid nyanläggning av rabatt eller nyplantering av träd och buskar rekommenderas gödsling på våren, ca 150-250 g/m². För en välmående växt rekommenderas underhållsgödsling varje år när växten är i god tillväxt.
Gödsla köksträdgården/grönsakslandet: Sprid ut GrönTrädgård Eco med jämna mellanrum. Eftervattna för bästa resultat. Tips! Tänk på att olika grödor har olika näringsbehov, GrönTrädgård Eco passar därmed utmärkt för en del grödor och mindre bra för andra. Gurka och lökväxter är näringskrävande och mår bra av extra näringstillförsel. Odlar du potatis däremot, är det viktigt att komma ihåg att potatis vill ha en låg kvävehalt och hög kaliumhalt. Annars riskerar man en skörd som mest består av blast.   

Dosering

Gräsmatta: 3-5 kg per 100 m² (se gödselschemat nedan för rätt dosering). 10 kg räcker till ca 250 m².
Andra växter i trädgården: 60-100 g/m².
Odling: 100-150 g/m².

GrönTrädgård Eco levereras i 10 kg säck.