BARKMULL, 50 LITER Styckvis/flerpack

39 kr




Långtidskomposterad barrträdsbark med fraktion 0-10 mm. Lämplig för täckning av all öppen jord samt jordförbättring. Skyddar mot frost och motverkar ogräsbildning. Rekommendation: 5-10 cm tjockt lager barkmull.


 Fin struktur. 

 En mull som passar bra till att luckra upp lerjordar  och även förbättra strukturen på sandjordar. 

 Ger en bättre markstruktur och på lång sikt  en näringsrikare jord.


Tips; för marktäckning rekommenderas ett lager på 5-10 cm.



Helpall: 36 st