BARKMULL "Proffs", 50 LITER. Styckvis/flerpack

45 krFin fraktion.

Barkmullens användningsområden är jordförbättring i kompakta jordar och som täckmaterial och vintertäckning.

Ogräsfri barrträdsbark.


Sammansättning: 100% Bark


 Fin struktur. 

 En mull som passar bra till att luckra upp lerjordar och även förbättra strukturen på sandjordar. 

 Ger en bättre markstruktur och på lång sikt en näringsrikare jord. 


Tips; för marktäckning rekommenderas ett lager på 5-10 cm.


Helpall: 36 st