PELARGON- BLOMJORD, 20 LITER. styckvis/flerpack

39 krMed långtidsverkande näring. Vi har förändrat en normal blomjord med dels bättre struktur, men även en med svag grundgödsling. Den innehåller långtidsverkande näring som ger en god etablering och tillväxt i 3-4 månader efter nyplantering samt omkrukning.


Varutyp: Jordblandning

 Sammansättning:

 55% Harvtorv H4-H7, siktad 0-20mm 

40% Harvtorv H3-H4, siktad 0-20mm 

5% Sand 2-4mm

 Tillsatser/kubik: 1kg Multimix + mikronäringsämnen 4 kg Finkalk CaCO₃ 1kg Lithokalk MgCO₃ + mikronäringsämnen 0,5kg Långtidsverkande 3-4 månaders


 En jord som innehåller långtidsverkande gödselmedel.

  Bra till omplanteringar. Tips; Pelargoner tycker om att torka ut mellan bevattningarna

Halvpall: 42st