Tösalt 5kg

29 kr

Produktbeskrivning: Frosthalka och isbildning förhindras bäst genom preventiv halkbekämpning. Salta innan snöfall för att förhindra att snön fryser eller klibbar fast. Detta underlättar snöskottningen och minskar risken för halkolyckor. Övrig information: Plantor, gräs, buskar och träd kan ta skada av salt, detta gäller även underlag av betong. Salt är olämpligt att använda på kalksten.