Fågelskrämma set, 4 m teleskop och 1 drake 1st

599 kr

Skrämmer besvärande fåglar som. måsar,, duvor etc. Man kan förvänta sig att kontinuerligt byta ut draken och strängen  eftersom de bärs av väder och vind. 

Vid stark vind bör draken och teleskopstången tas bort eftersom de annars kommer att förstöras.

 Spjutmonteringen sätts upp där du vill att irriterande fåglar ska tas bort. 

I slutet av teleskopstången är en drake monterad. Om du upptäcker att fåglarna vänjer sig vid "hök",

 kan du byta ut dem med  (Lång svans drake). När draken är monterad, placera teleskopstången ner över markspiken.

 I ljusa vindar kommer draken att flyga och kommer att misstas av en rovfågel med ett vingpann på 140 cm.

 Därmed skräms skadedjur bort från grödor, mindre byggnader, bilar, båtar och liknande. 

VIKTIGT: Montera inte på tak, båtar, badbroar eller liknande. platser med mycket stark vind. Måste tas ner med vindhastighet på mer än 14 sekunder, 

eftersom draken då kommer att gå sönder och teleskopstången kommer att spricka.