Fly ribbon komplett

409 kr

Flugband på rulle á 400 m. Fästes i stalltaket med hjälp av monteringssatsen. Avståndet mellan rullarna och vändtaljan bör ej vara över 30 meter. Om byggnaden är längre än 30 meter bör flera rullar användas. Veva fram nytt band när klisterytan är full med flugor eller blivit dammig. Ersätt den tomma spolen med en ny när hela bandet är använt. Använd den tomma spolen som retur. Fly Ribbon passar även till andra på marknaden förekommande monteringssatser.