Fly ribbon refill 550m

259 kr

Flugband på rulle á 400 m. Veva fram nytt band när klisterytan är full med flugor eller blivit dammig. Ersätt den tomma spolen med en ny när hela bandet är använt. Använd den tomma spolen som retur. Fly Ribbon passar även till andra på marknaden förekommande monteringssatser.