Fly trap 8 st/förp

149 krStort ark. Monteras i tak, på väggar, kring mjölkledningar och annan inredning i stallar och mjölkrum