Geting Effekt Skum 300ml

199 kr

  • Innehållsämne: 2,1 g/kg Pyretriner (Chrysanthemum cinerariaefolium Extrakt).
  • En ny teknik med skumformula som bekämpar getingar oh dess bon på ett säkert sätt
  • Idealisk för bekämpning av ohyra i svåråtkomliga utrymmen.
  • Skummet som bildas vid användning är stabilt i flera timmar. Efter det att skummet sjunkit samman kvarstår ett skikt av det aktiva ämnet som fortsätter att vara aktivt under en längre tid.

Användning :Skaka väl före användning. Bekämpning utförs med fördel under de tidiga morgontimmarna innan getingarna svärmar. Förslut getingboets ingångar med skum. Om möjligt fyll igen boets hålrum genom att spruta in skum via boets ingångar. Skummet förhindrar getingarna från att flyga ut ur boet och angripa användaren. Låt det behandlade getingboet hänga kvar en tid för att även bekämpa tillflygande getingar. Skummet verkar i flera timmar. Vid bekämpning av krypande insekter som kackerlackor och gråsuggor skall insekternas gömställen fyllas väl med skum.

Förpackningsstorlek :300 ml sprayflaska med sprutmunstycke