Talgbollar 500gr

19 kr

Talgboll för fåglar

större talgboll på 500gram!

• Låt hänga fritt i träd eller under fågelbordet.

Lämpar sig väl till utfodring under hela året och kommer att locka många olika sorters fåglar till din trädgård.