Talgbollar

19 krTalgbollar

Talgbollar för fåglar

6pack med nät, 35pack utan nät!


• Låt hänga fritt i träd eller under fågelbordet.

Lämpar sig väl till utfodring under hela året och kommer att locka många olika sorters fåglar till din trädgård.