Grisett, mjölkersättning 20kg

659 krMjölkersättning som toppdressing

Ge smågrisen en bra start 

Ge smågrisen en bra start för ekonomins skull. För 

en grisproducent innebär varje extra född smågris 

en möjlighet till ökad lönsamhet. Fler levande födda 

kommer inte utan konsekvenser. Ju fler smågrisar 

som föds per kull, desto lättare är varje individ. 

Med en lägre födelsevikt följer också en lägre 

tillväxt. Genom att erbjuda smågrisarna ett foder 

med ett högt innehåll av mjölkprodukter innan 

avvänjning, så stimuleras foderintaget, då det är 

smakligt och lättsmält. Alla smågrisar äter och 

kullarna blir mer homogena. 

Tidig kraftfoderkonsumtion stimulerar mag- och 

tarmutveckling och ökar tillväxthastigheten. En hög 

vikt gör att smågrisen bättre klarar av avvänjningen. 

En god näringsförsörjning ger dessutom ett bättre 

skydd mot sjukdomar och bättre förutsättningar för 

en hög tillväxt efter avvänjning. För att öka 

smågrisens foderintag och chans till överlevnad och 

god tillväxt lanserar därför Svenska Foder Grisett.

Ge smågrisen Grisett 

Nyhet!

Grisett är en extremt smaklig mjölkersättning 

framtagen för att ges som en toppdressing ovanpå 

startfodret. Stimulerar till ett ökat foderintag innan 

avvänjning. Ge Grisett torrt ovanpå smågrisfodret 

(ca 1 dl per kull, 1-2 ggr per dag) till kullar där 

behovet finns, exempelvis om grisarna är små, 

födda sent eller födda av en förstagrisare.

Naturligtvis kan du även ge Grisett flytande, som en 

ren mjölkersättning.