Betfor 15kg

109 krBetfor®

Betfor®

Betfor består av ca. 90% torkad betfiber och ca 10% melass med ett naturligt innehåll av mineraler och vitaminer. Betfor har funnits i mer än 70 år och i takt med att hästsporten har vuxit har allt fler upptäckt att ett tillskott av Betfor får hästen att både prestera och må bättre.

Utseende och hållbarhet
Betfor finns i form av snitsel och pelletter. Betfor är en naturprodukt - färg och struktur på snitsel kan alltså variera något mellan åren. Näringsinnehållet är dock alltid detsamma. Betfor har lång hållbarhet och kan lagras under lång tid utan att näringsinnehållet förändras. 


Användning och tillverkning

Betfor används som foderråvara av foderindustrin och som foder vid utfodring av idisslare, hästar, får och svin. Vid utfodring till hästar måste Betfor blötläggas. Betfor kan även användas som ensileringsmedel. Betfor tillverkas under betkampanjen september - januari. Tillverkning sker vid Örtofta sockerbruk. Produkten finns tillgänglig hela året. 

Lagring och hantering

Betfor ska lagras fuktfritt. Den relativa fuktigheten bör understiga 65 % och ventilationen ska vara god. Pallsatt vara bör inte lagras mer än två pallar högt. Lagring av pelletter kan ske antingen i silo eller planlager. Sker lagring i silo måste Betfor tas ut med jämna mellanrum för att inte orsaka hängningar i silon. Det är viktigt att förvaringsplatsen är torr. Genom att Betfor numera innehåller mindre melass ar benägenheten att klumpa ihop mindre.