Swede Clay

142 krVid träning och tävling uppstår det lätt små mikroskopiska bristningar och skador på senor och ligament. Det är då bra att kyla benen på din häst i förebyggande syfte, detta för att minska utbredningen av mindre inflammationer. Kylande benlera för häst. Används efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av tävlingshästens ben.


Hästfolk har sedan urminnes tider kylt hästens ben med vatten och leror efter hårda ansträngningar. Swede Clay används både efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av hästens ben. Den unika sammansättningen i Swede Clays lera absorberar värme från benen, vilket ger en djupverkande, effektiv avkylning för vård av mindre bristningar direkt efter hård ansträngning. Med kylning minskar genomströmningen i blodsystemet så att mindre blödningar i hud och ytliga vävnader kan läka snabbare. Leran stryks på i ett tjockt lager över senor och leder och får sitta på tills leran är torr. Swede Clay fungerar som en värmeväxlare genom att dra värme från hästens ben och avge den till luften utanför, därigenom tränger kylan allt längre in och ger en djupverkande och effektiv avkylning. Den torra leran kan lätt borstas eller tvättas bort. Som en av Världens största producenter av kyllera för tävlingshästar, levererar vi till över 20 länder. Våra produkter är vida omtalade för att hålla mycket hög kvalitet och används på galopp- och travbanor över hela Världen. SWEDE CLAY Produktbeskrivning: Kylande lera för häst. Användningsområde: Används efter hårda arbeten samt vid den dagliga skötseln av tävlingshästens ben. Bruksanvisning: Snabb avkylning: Stryk på ett tjockt lager direkt på det aktuella stället. Skall sitta på tills leran är helt torr och kan därefter borstas eller tvättas av om så önskas. Ramlar i annat fall bort av sig själv. Långsam avkylning: Lägg papper utanpå leran och bandagera. På så sätt får man först en kylande effekt (men inte lika effektiv som enbart leran), sedan en värmande. Den pappersinpackade leran blir som ett stallbandage. Sammansättning: Magnesiumsulfat, isättika, alun, linolja, kaolin, natriumbensoat, källvatten Art nr 1050 2kg Art nr 1055 4kg Art nr 1051 10kg ECLIPSE BIOFARMAB Hålarpsvägen 15, SE-269 62 Grevie Box 1180, SE-269 25 Båstad  +46 431-44 59 00 [email protected] ECLIPSEBIOFARMAB.SE