Katty Kattströ 20kg

179 kr

Goda luktabsorberande egenskaper tack vare den snabba uppsugningen av katturin och att den bildar klumpar i vilka urinen innesluts. Består helt och hållet av bentonit, en naturlig lera.