Fo-cid

549 krANVÄNDNING
FO-CID Syra för rengöring av mjölkningsanläggningar och mjölktankar.

FÖRDELAR
Avlägsnar effektivt kalksten och mjölksten. Låg dosering. FO-CID är inte frätande mot rostfritt stål, gummi eller hud.
Därför är FO-CID extremt lämplig för manuell rengöring. FO-CID är särskilt bra för mineralavlagringar från mjölk och
kalciumavlagringar från vattnet. FO-CID innehåller skumdämpande medel.

Specifikation
Lösningen för användning: 0,5% (50 g / 10 liter vatten)
Försiktighetsåtgärder: Blanda aldrig FO-CID och ALKA-CID.

INNEHÅLLER
O-CID innehåller fosforsyra och svavelsyra samt ytaktiva ämnen.