Solox 20kg

825 kr

SOLOX desinfektionsmedel för mjölkningssystem, kyltankar och annan utrustning samt borstar på Lely-robotar. SOLOX har låg skumpunkt och har en god såväl som snabb desinficeringseffekt. SOLOX är mer än 90% biologiskt nedbrytbart. Blanda aldrig SOLOX med andra produkter! deklaration: SOLOX innehåller perättiksyra, väteperoxid, ättiksyra, stabilisator, komplex bindemedel och icke-jon-tvättmedel. Dosering: Användningslösning: 0,4% (40 g / 10 l vatten)