Akofeed Gigant 950kg

14 564 kr

Produktinformation Produktnamn AkoFeed Gigant 60 - Vegetabiliskt våmskyddat fett till mjölkkor Fodertyp Foderråvara: fettsyror av palmolja Råvara Vegetabiliska råfettsyror från oljetillverkningen Tillverkning AkoFeed Gigant tillverkas av mättade fettsyror från palmolja  som flingas. Produkten kännetecknas av högt innehåll av  palmitinsyra. . Utseende AkoFeed Gigant i flingform har ljus färg och angenäm lukt. Fodertillsatser Kategorier/Funktionell grupp: Tekniska tillsatser/Antioxidanter  Tillsats: butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT) ID-nummer: E320, E321 Tillsatt mängd: BHA 10 ppm, BHT 10 ppm Användning AkoFeed Gigant används till livsmedelsproducerande djur som fettkälla för inblandning i kraftfoder med upp till 10 procent t.ex. till idisslare såsom mjölkkor, köttdjur, får och getter när foderstaten behöver kompletteras med extra energi. Genom sin höga smältpunkt är fettsyrorna i Akofeed Gigant skyddade från nedbrytning i våmmen och stör ej våmmens mikroflora och fibernedbrytningen. Akofeed Gigant rekommenderas särskilt till högmjölkande kor med krav på extra energi i foderstaten.  AkoFeed Gigant ger pelletsen en förbättrad hållfasthet. Lagring AkoFeed Gigant kan lagras i storsäck under en period av ca 6 månader. AkoFeed Gigant kan lagras vid en utomhustemperatur upp till ca 40°C.  Rekommenderad lagringstid i bulk är ca 1 månad. Utfodrings- AkoFeed Gigant rekommenderas till mjölkkor med: rekommendation upp till 2 % av den totala fodergivan  upp till 4 % i kraftfoderblandningen  upp till 500 g per mjölkko/dag


Produktbeskrivning

Foderfett bestående av mättade vegetabiliska fettsyror med hög halt av palmitinsyra.

Akofeed Gigant 60 används som fett- och energikälla till idisslare.
Produkten är i granulatform, med ljus färg och angenäm lukt. Levereras i storsäck om 950 kg. Kan lagras 6 månader.