Bovikalc dry

439 krEtt oralt mineraltillskott som ges till mjölkkor i samband med sinläggning

Bovikalc Dry sätter ned mjölkproduktionen och ger därmed ett minskat juvertryck och ökade liggtider = ökad djurvälfärd. Minskar trycket i juvret upp till tre dagar.
Rekommenderad användning
Ge två bolusar av Bovikalc Dry
- Efter sista mjölkningen före sinläggning
- Eller 8 - 12 timmar före den sista mjölkningen
Se produktblad för mer information