X-zelit complete all dry 15 kg

450 krX-zelit Complete

X-zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns X-zelit Complete. Det är en produkt som innehåller både sintidsmineral, motsvarande  Deltamin Sin, och X-zelit. 

Genom att utfodra 400 g per dag under hela sintiden får sinkon i sig ett välbalanserat sintidsmineral i kombination med X-zelit.

Med en patenterad produktionsprocess som ger produkten en struktur i form av VitaCaps blir produkten extra smaklig. Utfodringen av X-zelit Complete ska alltid upphöra vid kalvning.


X-zelit Complete är X-zelit och sintidsmineral i samma produkt. För att minimera antalet produkter som ska hanteras och doseras finns även X-zelit Complete. X-zelit Complete är en kombinerad produkt som innehåller både sintidsmineral och X-zelit. Genom att utfodra 400 g per dag under hela sintiden får sinkon i sig ett välbalanserat sintidsmineral i kombination med X-zelit. Med en patenterad produktionsprocess som ger produkten en struktur i form av VitaCaps blir produkten extra smaklig.