Ättika Kraft 5 l 5li

89 kr

Kraft Ättika 5 l

Snabb, kraftfull och långtidsverkande ogräsbekämpning, som är biologiskt nedbrytbar. Appliceras direkt på ogräset och redan efter några timmar börjar växten brytas ned. Används för bekämpning av ogräs på gångar och hårdgjorda ytor.

Använd växtskyddsmedel med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformationen före användning.