Ättika OgräsNIX TrippelEffekt 5li

129 krOgräsNIX Trippel Effekt

Ogräsbekämpning med trippel effekt

  • Unik och patenterad formula
  • Biologiskt nedbrytbar
  • Endast 1 dl/m²
  • Mot både frö- & rotogräs
  • Effekt inom 3h
  • Varaktig effekt i 30 dagar


OgräsNIX Trippel Effekt är ett unikt och patenterat bekämpningsmedel för effektiv bekämpning av ogräs och annan oönskad vegetation. OgräsNIX Trippel Effekt får sina unika egenskaper av två tillsatser som helt saknas i traditionell ogräsättika. Egenskaperna gör att ogräset bekämpas snabbare, med högre effekt och under längre tid vilket medför att OgräsNIX Trippel Effekt dessutom räcker till dubbelt så stor yta och har mindre miljöpåverkan. OgräsNIX Trippel Effekt är biologiskt nedbrytbar och helt fri från glyfosater.

OgräsNIX Trippel Effekt finns, förutom i 10L dunk och 5 L dunk, även i 3 L dunk med sprayfunktion i munstycke på slang. OgräsNIX Trippel Effekt 3 L används med fördel på mindre ytor för att bekämpa enstaka ogräsplantor och minimera påverkan på annan växtlighet.

Gör så här

Påbörja behandling tidigt i tillväxtsäsongen, innan ogräsets rotsystem och fröer spritt sig. Bäst effekt fås i torrt, soligt och vindstilla väder med medeldygnstemperatur över 8°C. Applicera produkten över hela ogräsplantan ner till roten genom punktbehandling med handhållen spruta. Sprutmängden kan variera beroende på ogräsets storlek. Håll sprutmunstycket nära ogräsplantan för att reducera vindavdrift. Upprepa behandlingen 1-3 gånger per säsong eller efter behov. Max 6 behandlingar/år.

Dosering

Rekommenderad dos 0,2-1,0 dl/m² beroende på ogräsets art, höjd, täthet och behandlingsmetod.

Försiktighetsåtgärder före användning

Använd ogräsmedel med försiktighet. Läs etiketten före användning. För att undvika risker för människors hälsa och miljön, följ bruksanvisningen.Effektivitet hos olika ogräsarter

 

Herbicid klass 3 reg.nr: 4801

OgräsNIX Trippel Effekt levereras färdigblandad i 10 L dunk, 5 L dunk och 3 L dunk med sprayfunktion.

Produktfrågor:


Vad är skillnaden på OgräsNIX Dubbel Effekt och OgräsNIX Trippel Effekt?
OgräsNIX Trippel Effekt är en utveckling av OgräsNIX Dubbel Effekt. OgräsNIX Trippel Effekt innehåller förutom ättika, vatten och en tillsats som sänker ytspänningen även en tredje tillsats, ett essentiellt näringsämne unikt för OgräsNIX Trippel Effekt. Detta näringsämne förstärker och förlänger ättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots att halten ättika är lägre. Sammantaget gör det att ogräsättikan blir mer skonsamt mot miljö och användare samtidigt som den verkar kraftfullare mot ogräset.

Är högre halt ättika bättre?
Nej, halten ättika är generellt sett inte den avgörande faktorn för effektiviteten. Vår OgräsNIX Trippel Effekt innehåller två tillsatser som gör att medlet tränger in i ogräset snabbare samt förstärker och förlänger ättikans verkan vilket gör att effekten ökar trots lägre halt ättika (6 %) än i t.ex. OgräsNIX Dubbel Effekt (9.5%).

Vad har OgräsNIX Trippel Effekt för miljöpåverkan?
OgräsNIX är ett s.k. naturnära bekämpningsmedel med en liten miljöpåverkan men likt andra syror så sänker ättikan pH-värdet i marken kortvarigt. PH-värdet återhämtar sig igen efter några dagar. Medlet är en lättnedbrytbar produkt som inte har någon bioackumulerande effekt och är helt fri från glyfosater. OgräsNIX Trippel Effekt är drygare samt innehåller en lägre halt ättika än OgräsNIX Dubbel Effekt. OgräsNIX Trippel Effekt är därmed ett skonsammare alternativ mot miljön.

Är OgräsNIX farligt för människor och husdjur?
OgräsNIX har en irriterande effekt vid kontakt med hud och ögon. Om förtäring skulle inträffa kan det orsaka magsmärtor och irritation/sveda i svalg. Husdjur bör inte ha tillgång till det behandlade området inom de närmaste timmarna efter appliceringen.