FerroGent Granulat 15kg

269 kr

FerroGent Granulat järnsulfat

FerroGent Granulat är ett granulerat järnsulfat för odlingar och grönytor. Järnsulfat gör att gräset stärks, blir grönare och mer motståndskraftigt mot sjukdomar. FerroGent Granulat uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån. Produkten är enkel att sprida tack vare sin granulerade form.


Järnsulfat i granulerad form

  • Stärker gräset och gör det motståndskraftigt mot sjukdomar
  • Ger snabbt gräset en mörkgrön färg
  • Uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån
  • Förebygger och korrigerar järnbrist (järnkloros m.m.)
  • Enkel att sprida ut

Gör så här

Sprid ut i dess granulerade form – produkten skall inte lösas upp i vatten. Det bör helst vara vindstilla för att undvika att sprida granulatet på ytor som kan missfärgas. Används i första hand mellan mars till maj och september till november.

Dosering

Gräsmattor och gräsytor efter klippning: 20-40 g/m².
OBS! Dosering gäller ej för alla sorters järnsulfat utan endast för FerroGent Granulat!
Blå hortensior: 30 g per planta.
Övrig användning samt dosering, se gällande branschpraxis. 

Motverka järnkloros:
Rosbuskar: 15-20 g per planta, sprid från stam och minst 20 cm ut.
Prydnadsväxter: 40 g per planta, sprid från stam och minst lika brett som grenarna.

Observera:Undvik att få järnsulfat på stenplattor, prydnadssten, trädäck, utemöbler kläder och liknande, då dessa kan missfärgas. Vid ev. missfärgningar använd oxalsyra vid borttagning. Vistas ej på nybehandlade ytor.

Dessa allmänna rekommendationer bör justeras i enlighet med lokala förhållanden som klimat, appliceringsmetod och växternas behov. Alla uppgifter som lämnas i denna produktinformation lämnas utan några garantier. Användaren bör kontrollera lämpligheten av denna produkt för dennes egna bruk.

FerroGent Granulat levereras i 15 kg plastsäck.

Ferrogent finns även i pulverform, se Ferrogent!
Vill du ha ett komplett gödsel med järnsulfat, se Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs!