FerroGent Järnsulfat (vattenlöslig) 15kg

229 kr

FerroGent

FerroGent är ett järnsulfat för odlingar och grönytor. FerroGent stärker gräset och gör det grönare och motståndskraftigare mot sjukdomar. FerroGent uppmuntrar gräsarter med finare grässtrån. Ferrogent förebygger och korrigerar även järnbrist (järnkloros m.m.) hos alla växtarter.

Järnsulfat verkar tillfälligt surgörande och sänker under en period pH-värdet i gräsmattan. När järnsulfatet neutraliseras av syre återgår pH-värdet till neutralt igen.

 Gör så här

För effektiv behandling av grönytor lös FerroGent i vatten och sprid lösningen med hjälp av en vattenkanna med tillhörande spriddarramp eller stril. Vid spridning i fast form blanda gärna ut med lika delar sand och använd om möjligt spridarvagn. 

Dosering

Lös 2 dl FerroGent i 10 liter ljummet vatten, 1 liter lösning per 3-4 m². Vid spridning i fast form sprid 2-3 dl Ferrogent per 15 m². 

Blå hortensior: 30 g per planta.
Rosbuskar: 15-20 g per planta, sprid från stam och minst 20 cm ut.
Övrig användning samt dosering, se gällande branschpraxis.

Observera: Undvik att få järnsulfat på stenplattor, prydnadssten, trädäck, utemöbler, kläder och liknande, då dessa kan missfärgas. Vid ev. missfärgningar använd oxalsyra vid borttagning. Vistas ej på nyligen behandlade ytor.

Dessa allmänna rekommendationer bör justeras i enlighet med lokala förhållanden som klimat, appliceringsmetod och växternas behov. Alla uppgifter som lämnas i denna produktinformation lämnas utan några garantier. Användaren bör kontrollera lämpligheten av denna produkt för dennes egna bruk.

FerroGent levereras i 15 kg plastsäck.

Ferrogent finns även i granulerad form, se Ferrogent Granulat!
Vill du ha ett komplett gödsel med järnsulfat, se Greenkeeping Gräsgödsel Mossa & Ogräs!