SiloSolve FC

1 750 krSiloSolve FC är ett biologiskt ensileringsmedel för snabb och kontrollerad fermentering av alla typer av grödor. SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko är exakt samma produkt i två tappningar där SiloSolve FC Eko är tillåten att användas inom ekologisk/KRAV produktion.

SiloSolve FC har funnits i flera år och står för en betydande del av Svenska Foders volymer av ensileringsmedel sett till behandlade ton ensilage. Anledningarna är flera. Några av dem är det breda använd­ningsområdet som innefattar alla typer av grödor och stort ts-intervall samt möjligheten till snabb öppning av silon med bibehållet skydd mot varmgång. SiloSolve FC främjar en snabb och kontrollerad ensileringsprocess som säkerställer att torrsubstans och näringsämne bevaras och förblir tillgängliga för dina djur.

Praktisk Information

  • Behandlad mängd grönmassa per påse (100g): 50 ton
  • Normal dosering per ton grönmassa: 4 l/ton grönmassa
  • Hållbarhet i rumstemperatur: Silo Solve FC 12 mån / FC Eko 3 mån
  • Hållbarhet i frys: 2 år

När silon öppnats

Efter öppning av en silo tar ensilage lätt värme. Figurerna nedan visar lagringsstabiliteten för majs- respektive lucernensilage tidigt i ensileringsprocessen. Resultatet är tydligt; SiloSolve FC och SiloSolve FC Eko förlänger lagringsstabiliteten även vid tidig öppning av en silo. Redan efter ett fåtal dagars ensilering syns tydliga skillnader.

SiloSolve FC förlänger tiden tills ensilaget tar värme

Diagram SiloSolve FC lagringsstabilitet majsensilage

SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten med 49 % jämfört med obehandlat majsensilage (34,4 % ts) vid tidig öppning av silon. Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 2 dagars ensilering.

Diagram SiloSolve FC lagringsstabilitet lucernensilage

SiloSolve FC förlängde lagringsstabiliteten med 125 % jämfört med obehandlat lucernensilage (34,1 % ts) vid tidig öppning av silon. Skillnaden var signifikant (p<0,05) redan efter 8 dagars ensilering.

Innehåll

Lactococcus lactis O-224 (DSM11037/1k2081)
Lactobacillus buchneri (DSM 22501)

Bakteriernas effekt

Mjölksyrabakterien Lactococcus lactis O-224 är en unik bakterie som förbrukar syre och minskar tiden tills silon blir syrefri. L. Lactis O-224 sänker effektivt pH vilket gör ensileringsprocessen snabb och effektiv. Tack vare det bevaras mer näring i ensila­get. Lactobacillus buchneri DSM 22501 är heterofermantativ och bildar förutom mjölksyra även ättiskssyra vilket skyddar mot svamptillväxt och varmgång.

SiloSolve FC Förpackning

Dosering av SiloSolve FC och FC Eko

När SiloSolve används är viktigt att tillsätta rätt mängd bakterier per ton grönmassa för att nå full effekt. SiloSolve levereras i påsar innehållandes ett pulver som du enkelt löser upp i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå i lösningen tillsammans med resterande mängd vatten i behållaren på maskinen. Blandar sig gör det på vägen ut till fältet och när du kör på fältet.

Mängden vatten som bakterierna löses upp i och som sedan appliceras i grönmassan är valfritt. En större volym vätska ökar säkerheten för att lösningen appliceras jämt i grönmassan. Därför rekommenderas doseringen till 4 liter/ton grönmassa. Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad doseringsutrustning kan dock doseringsvolymen minskas. Vid mycket svåra ensileringsförhållanden blandas lösningen som vanligt, och doseringen ökas med fördel till 6 liter per ton grönmassa.

Bakterier lösta i vatten ska användas inom 48 timmar och helst inom 24 timmar. Lagra helst färdig lösning mörkt och svalt.

Blanda så här:

Fyll i ljummet vatten i den för ändamålet avsedda shakern. Slå i påsen med bakterier. Skaka tills pulvret lösts upp och slå lösningen i fatet. På väg ut på fältet blandar sig lösningen med resten av vattnet.

Annan dosering:

Vid exakthackad gröda kombinerat med finkalibrerad doseringsutrustning kan bakterierna lösas i halva rekommenderade mängden vatten och doseringen per ton gröda halveras. Vid mycket svåra ensileringsförhållanden blandas lösningen som vanligt, men doseringen ökas till 6 liter per ton grönmassa.

Bakterier lösta i vatten ska användas inom 72 timmar och helst inom 24 timmar. Lagra helst färdig lösning mörkt och svalt.